Όροι Χρήσης

Εισαγωγή
To www.bambinobaby.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου η έδρα του οποίου βρίσκονται επί της Γρηγορίου Λαμπράκη 39, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας με ΤΚ 59300, νόμιμα με ΑΦΜ 073982886 και αρ. ΓΕΜΗ 021490226000 , τηλ +30 2333027700 και θα αναφέρετε στο εξής, εταιρία. Οι παρακάτω όροι χρήσης αφορούν το ηλεκτρονικό κατάστημα που φέρει το εμπορικό σήμα bambinobaby της ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου www.bambinobaby.gr.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτού από οποιονδήποτε πελάτη προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω διατυπωμένων Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων. Με χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bambinobaby.gr ή μέρος αυτού ο χρηστής δηλώνει αυτόματα ότι έχει αποδεχτεί και συναινεί απόλυτα με τους Όρους Χρήσης.

Όροι Χρήσης
Η εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και  να διαγράφει ελεύθερα οποιοδήποτε σημείο του κειμένου χωρίς την προειδοποίηση ή ενημέρωση του χρήστη με άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, παρά μόνο μέσα από το ίδιο Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.bambinobaby.gr.

Περιορισμός ευθύνης
Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκληθούν από την εκτέλεση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας ή των υπηρεσιών που ζήτησε ο πελάτης, δεσμεύεται δε για την άμεση ενημέρωση του πελάτη για την διαθεσιμότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.bambinobaby.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα bambinobaby.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κάποιες αποστολές.

Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bambinobaby.gr, υποχρεούται : Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bambinobaby.gr, για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του www.bambinobaby.gr, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.

Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bambinobaby.gr καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.

Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.

Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η www.bambinobaby.gr, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.

Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του www.bambinobaby.gr. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα του www.bambinobaby.gr μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bambinobaby.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.

Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session).

Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο κατάστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bambinobaby.gr.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Η παρούσα ιστοσελίδα www.bambinobaby.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η ιστοσελίδα www.bambinobaby.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας www.bambinobaby.gr που είναι ανήλικοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.bambinobaby.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας www.bambinobaby.gr διαγράφουν τις σχετικές πληροφορίες.

Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της .

Συνήθης πρόταση και απαίτηση των πελατών μας είναι να επικοινωνούμε μαζί τους (εκτός από email και τηλεφωνικά ……) για πιο γρήγορους και πρακτικούς λόγους. Χρήση Viber, WhatsApp και άλλων παραπλήσιων μέσων μπορεί να υπάρξει σπανίως αλλά σίγουρα μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία για την αποστολή φωτογραφιών ή οτιδήποτε άλλο κρίνουν οι διαχειριστές του bambinobaby.gr σχετικά πάντα με την παραγγελία σας .

Πολιτική επιστροφής
Οποιαδήποτε αγορά μέσω του Διαδικτύου εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων για την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 2251/94). Αυτό σημαίνει πως έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν (στην κατάσταση που το παραλάβατε) ή την υπηρεσία που αγοράσατε μέσα σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες, για τα αγαθά, από την ημερομηνία παραλαβής τους (χωρίς να ανοίξετε τη συσκευασία του και σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων), και, για τις υπηρεσίες, από την ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων που σας ενημερώνουν ότι έχει συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας. Βέβαια, το δικαίωμα αυτό (δικαίωμα υπαναχώρησης) ισχύει μόνον εφόσον αγοράζετε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον ίδιο καταναλωτή, το bambinobaby , διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (αρθρ. 281 ΑΚ).

Πρέπει να επισημανθεί πως όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, επίκειται σε κοινοτικό επίπεδο η έκδοση Οδηγίας για την εξ αποστάσεως εμπορία των υπηρεσιών αυτών. Σύμφωνα με τη υπάρχουσα Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οι συμβάσεις που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι συμβάσεις αυτές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της πολυπλοκότητας που συχνά παρουσιάζουν, σε συνάρτηση με τον μη υλικό χαρακτήρα και την πολυμορφία που τις διακρίνει, κρίθηκε, τελικά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρήζουν ειδικής ρύθμισης και δεν μπορούν να διέπονται από το γενικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε για τις υπόλοιπες εξ αποστάσεως συμβάσεις. Κατά συνέπεια, στην υπό επεξεργασία πρόταση Οδηγίας προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις και ως προς το θέμα της υπαναχώρησης.

Τρόποι Αποστολής
Οι τρόποι αποστολής καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με την παραγγελία  που έχει κάνει ο πελάτης και εμφανίζονται στις επιλογές κατά την διαδικασία Ολοκλήρωσης Αγοράς. Σε κάθε περίπτωση όμως η (εταιρία) δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρησης που προέρχονται από τρίτους ή την ίδια ή μη πραγματοποίησης της παραγγελίας, παρά ταύτα  δεσμεύεται για την άμεση ενημέρωση του πελάτη για την κατάσταση της παραγγελίας.

Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται στο πεζοδρόμιο του χώρου σας. Για οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια θα πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με την αντίστοιχη μεταφορική εταιρεία για το επιπλέον κόστος.

Για αγορές κόστους 100 Ευρώ και άνω, τα μεταφορικά είναι δωρεάν .Η παράδοση των προιόντων με δωρεάν αποστολή μεταφορικών πραγματοποιείτε μόνο με μεταφορική εταιρεία και όχι με ταχυμεταφορές(courier). Άρα και ο χρόνος παράδοσης των προιόντων με μεταφορική εταιρία είναι 4 έως 10 ημέρες συνήθως και όχι 1 έως 3 όπως στις ταχυμεταφορές(courier).

Συσκευασία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα bambinobaby.gr για λόγους οικονομίας αλλά και σεβασμού στο περιβάλλον χρησιμοποιεί αναγκαστικά (λόγω βρεφικού είδους, άπειρον διαστάσεων συσκευασίες παραγγελιών, από παιδικά ρούχα, παιχνίδια ,κρεβατάκια, συρταριέρες κτλ) διάφορα χαρτόκουτα και όχι 2-3 πιθανές τυποποιημένες συσκευασίες. Εάν επιθυμείτε τύλιγμα του δώρου σας μόνο με χαρτί περιτυλίγματος δεν υπάρχει καμία χρέωση(παρακαλούμε σημειώστε το στις παρατηρήσεις). Σε περίπτωση όμως που επιθυμείτε κάποιο ιδιαίτερο κουτί, συσκευασίας δώρου ή τυποποιημένο ή διακοσμητικό πιο ιδιαίτερο με φιόγκους κ.τ.λ. επίσης σημειώστε το στις παρατηρήσεις της παραγγελίας σας και θα σας καλέσουμε τηλεφωνικά για να μας πείτε την ιδέα σας αλλά και να σας προτείνουμε πολλά αλλά (με extra κόστος εννοείτε κατόπιν συνεννόησης).

 

Έκδοση Τιμολογίου

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου οφείλει να το διευκρινίζει στην παραγγελία του γράφοντας τα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας του ή να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας.

Ασφάλεια Συναλλαγών και Τρόποι Πληρωμής
Η (εταιρία) αναγνωρίζει την βαρύτητα της ασφάλειας συναλλαγών και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφαλούς συνεργασίας με τον πελάτη. Ο πελάτης για να ολοκληρώσει την παραγγελία του προϊόντος ή της υπηρεσίας υποχρεούται να δώσει κάποια από τα προσωπικά του στοιχεία για την διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

Η πληρωμή των προσφερόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bambinobaby.gr γίνεται είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας (στο ασφαλές περιβάλλον του Διατραπεζικού Ελληνικού Συστήματος ΔΙΑΣ) είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με αντικαταβολή(σε όποιες χρονικές περιόδους την έχουμε ενεργή……….), στα οποία ο χρηστής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει  τα πραγματικά του στοιχεία.